Turistický portál Královéhradeckého kraje

Kalendář akcí

Hradec Králové Divadelní festival Regiony

Divadelní festival Regiony

23.6.2023 - 30.6.2023 | Divadlo

NA POSLEDNÍCH OSM ČERVNOVÝCH DNÍ SE MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, JEHO DIVADELNÍ SCÉNY, ULICE, PARKY I NÁMĚSTÍ STANOU DĚJIŠTĚM DALŠÍHO ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO DIVADELNÍHO FESTIVALU REGIONY. SVÁTEK DIVADLA NABÍDNE OPĚT NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ DIVADELNÍCH, HUDEBNÍCH A DOPROVODNÝCH PRODUKCÍ Z ČESKÉ I MEZINÁRODNÍ SCÉNY – OD ČINOHRY, ALTERNATIVNÍHO DIVADLA, TANCE, PERFORMANCE, AUTORSKÝCH PŘEDSTAVENÍ, PŘES LOUTKOVÉ DIVADLO A POHÁDKY AŽ PO KONCERTY A DISKUSE.

Více
Náchod Cesty umění

Cesty umění

24.6.2023 - 10.9.2023 | Výtvarné umění, výtvarné umění

Cesty umění. Nikolaj Bogdanov-Bělskij, Michail Něstěrov, Marija Baškircevová, Ilja Repin, Konstantin Korovin aj. ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě. GVUN Jízdárna kurátoři: Julie Jančárková a David Chaloupka vernisáž 23. 9. 2023 v 17:00 Záměrem plánované výstavy je úvaha nad tématem cest umění, a to v širším rozsahu – od procesu vzniku díla, přes jeho výstavní historii a vliv na společnost až po jeho další samostatný život, který nastává s prodejem díla nebo úmrtím autora. Projekt představí v souvislosti s díly ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě a Galerie výtvarného umění v Náchodě několik příběhů. Divák bude moci například srovnat skicu a vedle ní rozměrné finální plátno Nikolaje Bogdanova-Bělského, které mělo u dobového publika značný ohlas. Čím se od sebe odlišují a jaké výtvarné otázky umělec ve skice primárně řešil? Odpovědi jsou náhledem do tajemství individuálního tvůrčího procesu. Protagonistou dalšího příběhu je malíř Michail Něstěrov, putující do vzdáleného starořeckého kláštera – místa, kde stále a vlastně navzdory zákazům státu a represím úřadů, žily starší pravoslavné tradice. Cesta malíře do tohoto ústraní byla zároveň cestou ke vzniku díla, které spolu s dalšími vystavenými obrazy mělo vliv na úpravu zákonů o náboženství. Marija Baškircevová pak stála u zrodu feminismu. Posmrtně vydaný deník této ikonické umělkyně, jejíž mladý život záhy ukončila tuberkulóza, se stal významným milníkem při sebeuvědomování žen takřka celého moderního světa a dláždil cestu k následnému osvobození žen. Nepopiratelný vliv na (nejen) ženské umělecké hnutí mělo její dílo i v mladém Československu. Díla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě často komplikovaně doputovala přes tisíce kilometrů až na severovýchod České republiky. Kdo je kupoval, za jakou cenu a proč si lidé vybírali zrovna tato díla? Odhalení osudů jednotlivých děl i celé sbírky jsou pak důležitou kapitolou české kulturní historie. Julie Jančárková

Více
Náchod Karolína Šulcová – Tušení nespatřeného

Karolína Šulcová – Tušení nespatřeného

24.6.2023 - 10.9.2023 | Výtvarné umění, výtvarné umění

Karolína Šulcová – Tušení nespatřeného. Z cyklu Umělci do 40 let. GVUN Kabinet kurátor Petr Pokorný vernisáž 23. 6. v 17:00 Výstava Tušení nespatřeného mladé pražské výtvarnice Karolíny Šulcové, která studuje poslední ročník Akademie výtvarných umění v Praze představí pouze její obrazy z poslední doby. Karolína je malířka s velkým citem pro krajinu, díky své tvorbě získala v letošním roce druhé místo v Ceně kritiky za mladou malbu. Její náchodská výstava je pro ní první sólovou prezentací ve státní galerii.

Více