Turistický portál Královéhradeckého kraje

Provozní podmínky

Statut portálu cestovního ruchu

Královéhradeckého kraje


1. Zaměření a cíle :

1.1. Internetový  portál cestovního ruchu (dále jen "portál CR“) slouží pro prezentaci  a propagaci Královéhradeckého kraje.  Portál CR je zaměřen na zprostředkování informací o turistických cílech a atraktivitách na území Královéhradeckého kraje, s možným uvedením výběru  informací i o objektech, které se nacházejí ve stanovených turistických regionech kraje, ale již za jeho hranicí.

1.2. Smyslem portálu CR není konkurovat komerčním webovým stránkám s turistickými informacemi, ani stránkám jednotlivých turistických objektů. Portál je zaměřen na podávání ucelených  a seriozních informací o všech objektech v daných kategoriích, oproti jiným webovým stránkám pak podává i informace o objektech nekomerčního charakteru a turistických cílech, o kterých jsou jinak informace obtížněji dohledatelné.

1.3. Turistické objekty jsou zařazovány bez ohledu na to, kdo je jejich majitelem či správcem. Zveřejňování informací na portálu je důsledně bezplatné.

1.4. Cílem fungování portálu CR je uspokojení informační potřeby uživatele, co se týká možností cestovního ruchu v KHK, ať už přímým získáním informace ze samotného portálu CR nebo ze stránky, na kterou bude uživatel z portálu CR přesměrován. 

2. Hlavní téma :

2.1. Nosným tématem portálu CR je to, co odlišuje Královéhradecký kraj od jiných destinací cestovního ruchu, tedy ojedinělá příroda a krajina (tj. Krkonoše jako nejvyšší hory ČR, skalní města, krajina Českého ráje a ostatní)  a jiné specifické cíle (safari, lyžařská střediska, cyklotrasy). Dalším tématem jsou zpřístupněné kulturní památky (zejména hrady a zámky, architektonické památky, pevnosti aj.).

2.2. Z marketingového hlediska je zdůrazněna zejména příhodnost Královéhradeckého kraje pro cykloturistiku, v zimním období pak lyžování.

3. Obsah :

3.1. Portál CR shromažďuje a poskytuje informace o turistických cílech a atraktivitách, základní a doprovodné turistické infrastruktuře a službách na území Královéhradeckého kraje, přičemž tyto objekty jsou uvedeny na portálu pokud to technické podmínky dovolují  v absolutním (úplném) počtu. Informace o službách, které nejsou primárně službami cestovního ruchu, jsou uváděny pouze v případě, že mají prokazatelnou spojitost s ostatní turistickou nabídkou.

3.2. Obecnou podmínkou pro uvedení objektu na portálu CR je jeho přístupnost pro návštěvníky.

3.3. a) Kategorie objektů, jež jsou uvedeny na portálu v absolutním výčtu  :

informační centra, muzea, lyžařské areály, lanovky, zimní stadiony, lázně, hrady, zámky, pevnosti, rozhledny, bazény a aguaparky, venkovní koupaliště, lezecké stěny, lanová centra, bobové dráhy, horské koloběžky, golfová hřiště, divadla, kina, hromadná ubytovací zařízení, cyklobusy a skibusy, města a obce

b) Kategorie objektů, jež jsou uvedeny na portálu selektivně  :

pěší, cyklistické, lyžařské, naučné trasy a hipotrasy, zříceniny hradů a hradišť, přírodní zajímavosti, vyhlídková místa, církevní památky, technické  a architektonické památky, lidová architektura, přírodní koupaliště, služby pro vodáky, půjčovny lyží, wellness a relaxace, solné jeskyně, galerie, regionální výrobky, jiná ubytovací zařízení než hromadná, kongresová centra, zábavní centra, kluby, stravovací zařízení, služby pro lyžaře a snowboardisty, letecké sporty a služby, tenisová hřiště, sguash, ricochet, sportovní centra,, rybářské revíry, ranče, jezdecké stanice, agroturistika, westernová městečka, služby pro hendikepované, zastávky hromadné dopravy

V této kategorii u objektů nekomerčního charakteru (přírodní útvary, církevní památky apod.) rozhoduje o jejich uvedení na portálu CR příslušný pověřený pracovník KÚ. U komerčních objektů je jejich zařazení na portálu CR možné na základě žádosti, po splnění  stanovených základních (viz shora), nebo specifických podmínek. Příkladem specifické podmínky je u regionálních výrobků předchozí udělení regionální certifikace. 

3.4. Na portálu CR nejsou uváděny kategorie nebo jednotlivé služby, které  přímo nesouvisejí s cestovním ruchem. Příkladem mohou být hygienické služby jako kadeřnictví a kosmetika, obchodní centra, přepravní společnosti apod.

4. Vzhled :

4.1. V obecné rovině musí být portál CR uživatelsky přívětivý, inovativní, s použitím moderních prvků, informace musí být snadno dohledatelné. Graficky musí být přehledný, vizuálně příjemný a nekonfrontační. 

4.2. Portál CR není specificky zaměřen na konkrétní věkovou kategorii uživatelů, struktura informací a jejich podání by mělo vyhovovat všem věkovým skupinám.

4.3. Na portálu CR je možné vyhledat specifickou nabídku s kompletními informacemi pro různé, i okrajové skupiny turistů  a návštěvníků (hipostezky, cíle pro rodiny s dětmi, hendikepované apod.).

4.4. Uspořádání portálu CR musí být takové, aby vyhovovalo základním pravidlům přístupnosti informací pro hendikepované osoby.

5. Členění informací :

Informace na portálu CR jsou členěny dle kategorií a dle turistických regionů. Turistickými regiony jsou pro potřeby portálu CR tato území – Český ráj, Hradecko, Kladské pomezí, Krkonoše, Orlické hory a Podkrkonoší.

6. Jazykové mutace :

Veškeré statické informace, a pokud to technické podmínky umožňují i podstatná část informací aktuálních (pozvánky na akce apod.), jsou uváděny i v jiné než české jazykové mutaci. Cestovní ruch v Královéhradeckém  kraji je zaměřen na  1.domácí turisty, 2.turisty z Německa, Polska, Nizozemska a Ruska, 3.turisty ze Slovenska, Dánska a Litvy, 4. z ostatních zemí.  Preferovanými cizími jazyky jsou angličtina, nizozemština, polština, němčina a ruština. Není-li možné důležitou informaci uvést ve všech preferovaných jazycích, je nutné ji uvést alespoň v angličtině. 

7. Kontakty a odkazy :

Jako kontakt je uvedeno přímo oddělení cestovního ruchu a regionálního rozvoje a speciální e-mailová adresa. Z odkazů na cizí webové stránky jsou na hlavní stránce portálu CR uváděny  weby spolupracujících subjektů – destinačních společností, případně též informačních center a stránky partnerských regionů (vše jen v případě prokazatelné reciprocity uvádění odkazu na portál CR KHK). Ostatní odkazy na další turistické weby jsou na hlavní stránce portálu CR uvedeny max. v rámci společné kategorie pro tyto odkazy.

8. Povinné informace :

Kromě turistické nabídky jsou ostatní informace uváděny pouze, je-li to nezbytně nutné.  Je však dodržena povinná publicita projektu, ze kterého je tvorba portálu CR hrazena. Profesní informace, netýkající se běžného turisty a návštěvníka, jsou umísťovány na spec.stránku Krajského úřadu.

9. Autorská práva :

Veškerá na portálu zveřejněná data podléhají autorskému zákonu a jejich další použití, kromě užití pro osobní potřebu, je vázáno na případné udělení licence Královéhradeckým krajem.

Vytvořeno 6.1.2013 12:30:47 | přečteno 12405x