Turistický portál Královéhradeckého kraje

Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Hradecko

Národní kulturní památka, skvost barokní architektury.

Kaple je ceněna jako stavebně velmi hodnotná barokní stavba. Její složitý, zprohýbaný půdorys má tvar mírně protáhlého osmiúhelníku. Stavba je cenná nejen architektonicky, ale i díky ojedinělému, kompaktnímu, slohově jednotnému interiéru, který od dostavby kaple nedoznal větších změn.

Autorství je spojováno se jmény Kryštofa Dientzenhofera a Jana Blažeje Santiniho, ale není dosud přesně určeno. Kaple byla vystavěna na objednávku rodu Šternberků. Základní kámen stavby byl položen roku 1699 a dokončena byla kolem roku 1711. Na klenbách centrální oválné stavby jsou nástropní malby od J. K. Steinfelse z doby kolem r. 1713.

Zámecká kaple Zjevení Páně byla pro svoji výjimečnou architekturu prohlášena v roce 1996 za národní kulturní památku. Od roku 2006 je národní kulturní památkou i Brandlův obraz Klanění tří králů (jako součást souboru šesti oltářních obrazů od Petra Brandla a Karla Škréty).

Otevírací doba

Kaple Zjevení Páně je otevřena v předem ohlášených termínech, mimo ně je přístupna pouze po předchozí objednávce organizovaným zájezdům nebo skupinám nad 20 osob. K objednaným prohlídkám, jsou-li jejich termíny zveřejněny, se mohou připojit i zájemci z řad veřejnosti. Prohlídku si můžete objednat e-mailem na adrese podatelna@mestosmirice.cz nebo na čísle 495 809 010 během provozní doby městského úřadu: Pondělí 7,30 - 11,30 a 12,30 - 17,00 - úřední den Úterý 7,00 - 11,30 a 12,30 - 15,00 Středa 7,30 - 11,30 a 12,30 - 17,00 - úřední den Čtvrtek 7,00 - 11,30 a 12,30 - 15,00 Pátek 7,00 - 12,00

Vstupné

Kaple Zjevení Páně
Plné vstupné:70,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:50,00 CZK
Děti:50,00 CZK děti do 15 let
Studenti:50,00 CZK
Senioři:50,00 CZK
Poznámka:Členové Klubu českých turistů mají zvýhodněné vstupné 50,- Kč
Expozice M. Knoblocha
Plné vstupné:30,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:20,00 CZK
Děti:20,00 CZK děti do 15 let
Studenti:20,00 CZK
Senioři:20,00 CZK
Poznámka:Členové Klubu českých turistů mají zvýhodněné vstupné 20,- Kč
Kaple + expozice
Plné vstupné:90,00 CZK
Zvýhodněné vstupné:60,00 CZK
Děti:60,00 CZK děti do 15 let
Studenti:60,00 CZK
Senioři:60,00 CZK
Poznámka:Členové Klubu českých turistů mají zvýhodněné vstupné 60,- Kč

Kalendář akcí

7.10.2023 16:00 - 17:30

DOBRODRUŽSTVÍ S ORCHESTREM /O1/

Vzdálenost: 9,98 km
Abonentní řada ORANŽOVÁ HUDEBNÍ LAHŮDKY PRO CELOU RODINU
8.10.2023 18:00 - 19:30

LEGENDY SUDETSKÝCH HOR

Vzdálenost: 9,98 km
9.10.2023 19:30 - 21:30

RUDY LINKA & GIL GOLDSTEIN

Vzdálenost: 9,98 km
Hradecký memoriál 2023