Turistický portál Královéhradeckého kraje

Kostel sv. Barbory, Otovice

Broumovsko

Na místě kostela sv. Barbory stála původně dřevěná kaple. Z dochovaných stavebních účtů je zřejmé, že stavba nového kostela podle návrhu Kryštofa Dientzenhofera byla zahájena roku 1725 a k jejímu dokončení došlo o dva roky později. V letech 1748–50 se ještě pracovalo na vnitřním vybavení a úpravách interiéru. Kostel má loď oválného půdorysu, do které bylo vsazeno sedm půlkruhových kaplí, včetně kněžiště.

Také předsíň má lehce kónický půdorys. Nad hlavním vchodem do kostela je umístěna pamětní deska s monogramem opata Otmara Zinkeho a letopočtem 1726 – tj. rok, kdy byl kostel sv. Barbory vysvěcen. V současné době tvoří vnitřní zařízení kostela pouze oltářní architektura. Pravděpodobně nejcennější památkou je oltář v jižní střední kapli, který býval oltářem hlavním. Různé reliéfy a plastiky, pocházející převážně z 18. století, a také další cennější mobiliář jsou bezpečně uloženy v depozitářích. V expozici Muzea Broumovska je vystaven deskový obraz Ukřižování z 15. století, který je jedinečnou památkou svého druhu v celém regionu a původně byl součástí právě otovického kostela. Dnes nalezneme kostel sv. Barbory uprostřed vesnice, původně však stál izolovaně v otevřené prostoru obklopen hřbitovem.

Kalendář akcí

6.1.2023 - 25.3.2023

Výstava Jakuba Tomáše Panelstory

Vzdálenost: 4,89 km
V pátek 6. ledna od 16 hodin se v Dětské galerii Lapidárium v broumovském klášteře uskuteční první vernisáž roku 2023. Pod názvem Panelstory zde svá ...
22.3.2023 9:30 - 9.4.2023 16:00

Velikonoční Dřevěnka

Vzdálenost: 11,01 km
Velikonoční výstava ve Staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují.
24.3.2023 - 25.3.2023

Velikonoce v Jiráskově rodném domku

Vzdálenost: 16,72 km
Tradiční představení místních řemeslníků spojené s prodejem jejich výrobků v prostorách Jiráskova rodného domku v Hronově.