Turistický portál Královéhradeckého kraje

Kostel sv. Michaela, Vernéřovice

Broumovsko

Farní kostel sv. Michaela tvoří dominantu obce Vernéřovice. Stojí na návrší uprostřed vsi v místech původního dřeveného kostela. Ten nechal v roce 1540 postavit opat Matthias a koncem 17. století byl z rozhodnutí opata Tomáše Sartoria rozšířen. Dnešní barokní kostel byl vybudován v letech 1719–20, respektive 1722, kdy se dokončovalo jeho vnitřní vybavení, snad podle plánu Kryštofa Dientzenhofera.

Jeho autorství není přímo v pramenech doloženo, můžeme ho však vyvozovat z jeho stavitelské činnosti pro opata Otmara Zinkeho. V případě vernéřovického kostela se jedná o jednolodní oválnou stavbu, k níž je na východní straně připojena sakristie a na západní straně věž. Původně mel kostel celkem pět zvonů, většina však byla zrekvírována za první světové války. V roce 1924 byly nově pořízeny dva zvony, které zhotovila broumovská zvonařská dílna Octava Wintera. I tyto zvony však byly během druhé světové války zabaveny a do dnešních dnů zde zůstal pouze jeden zvon ze 17. století. Nad hlavním vchodem je umístěna mramorová deska s nápisem, jenž v překladu znamená: „Knížeti nebeských zástupu sv. Michaelovi věnoval Otmar, opat břevnovský 1719." Hlavní oltářní obraz je dílem Felixe Antonína Schefflera a znázorňuje zjevení sv. archanděla Michaela na hoře Gargano. Blízko kostela stojí barokní fara s vyobrazením znaku břevnovsko-broumovského opatství nad vchodem, v níž dnes sídlí obecní úřad.

Kalendář akcí

6.1.2023 - 25.3.2023

Výstava Jakuba Tomáše Panelstory

Vzdálenost: 8,45 km
V pátek 6. ledna od 16 hodin se v Dětské galerii Lapidárium v broumovském klášteře uskuteční první vernisáž roku 2023. Pod názvem Panelstory zde svá ...
22.3.2023 9:30 - 9.4.2023 16:00

Velikonoční Dřevěnka

Vzdálenost: 8,61 km
Velikonoční výstava ve Staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují.
8.4.2023

Název položky

Vzdálenost: 10,08 km
Kostel sv. Michaela, Vernéřovice, autor: Jakub Stára
 
 

Vernéřovice
GPS: 50°36'50.78"N,16°13'20.11"E
Nadmořská výška: 460 m

Web:www.bihk.cz/dieceze/teplice-nad-metuji/http://www.bihk.cz/dieceze/teplice-nad-metuji/
Kostel sv. Michaela, Vernéřovice, autor: Jakub Stára
Kostel sv. Michaela, Vernéřovice, autor: Rostislav Bartoň
Kostel sv. Michaela, Vernéřovice, autor: Oddělení kultury KHK