Královéhradecký kraj - turistický portál

Archeopark pravěku Všestary, odkaz se otevře v novém okně
PF 2017
Třebechovické muzeum betlémů
Digitální planetárium v Hradci Králové, odkaz se otevře v novém okně
SkiResort Černá hora – Pec
Archeopark pravěku Všestary, odkaz se otevře v novém okně
PF 2017

Archeopark pravěku Všestary

Areál Archeoparku pravěku ve Všestarech nabízí výjimečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových staveb, řemesel, zvyků a obyčejů.
Více

PF 2017

Šťastný Nový rok 2017

Třebechovické muzeum betlémů

Přijďte se podívat na zrekonstruovaný Proboštův betlém.

Více

Archeopark pravěku Všestary

Areál Archeoparku pravěku ve Všestarech nabízí výjimečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových staveb, řemesel, zvyků a obyčejů.
Více

PF 2017

Šťastný Nový rok 2017

Lyžařské bežecké trasy Svazku Horní Labe

Krkonoše

Lyžařské trasy pod Černou horou Svazku obcí Horní Labe – oblast Hostinné, Rudník Červená trasa : Hostinné – Čermná – Pilníkov Modrá trasa : Hostinné – Prosečné – Dolní Lánov – Fořt Zelená trasa : Rudník – Čistá - Černý Důl

Červená trasa – oblast Hostinné

A. Okruh Hostinné - Čermná - Hostinné

0,0 km Trasa začíná na Plecháčově kopci na rohu lesa u zahrádkářské kolonie, nebo nad bývalou školkou na Sibyle. Od zahr.kolonie podél lesa, pod vodojemem nad Sibylu, zahnout doprava stoupáním podél lesa, průjezd lesní cestou.

1,3 km Výjezd z lesa na volné pláně s panoramatem Krkonoš (Kotel až Černá hora)

Kolem křížku s příznačným německým nápisem pro toto místo „Siehe ! Wie hat Gott die Welt geliebt“ (Hleď ! Jak Bůh má svět rád). Sjezd a krátké stoupání, zahnout doprava. Rovně vedle posedu ve stromě.

2,3 km Pokračovat rovně. U dalšího posedu odbočka doprava – nejkratší cesta do Čermné, nebo trasa okruhu zpět z Čermné.

2,8 km Nad mezí před sjezdem pod Červenou výšinu. Zahýbá se doprava.

4,0 km Pod Červenou výšinou.

Stoupání podél lesa na Červenou výšinu, nebo alternativně lesní cestou – míjí se Červená výšina,později se napojuje (podle sněhových podmínek).

4,5 km Krátce za Červenou výšinou u posedu se zahýbá doprava podél lesa.

 Zleva napojení zelené trasy od Rudnické rokle.

5,0 km Krátký průjezd lesem. V lese doleva odbočka zelené trasy směr Janovice, Bolkov s prudkým sjezdem. Pokračování rovně podél dvou výběžků lesa

(zprava kravín v Čermné).

6,0 km Roh táhlého lesa s vyústěním lesní cesty „Občerstvovačka“. Zahnout doprava a po rovné trase pokračovat směr Čermná.

Alternativně trasa „Janský Dvůr“ – pokračuje se rovně lesní cestou.

8,0 km Odbočka doprava podél meze, sjíždí se do Čermné, směr kostel

(rovně pokračuje na Pilníkov- trasa B.).

Projede se krátkým lesíkem, kopec se sjezdem traverzuje směrem

k silnici.

z Hostinného z Čermné

9,0 km 0,0 km Hostinec Čermná. Občerstvení.

Pokračovat pěšky kolem kostela. Za posledním domem už vyjetá stopa.

Rovně mírným stoupáním, z levé strany Hubertova výšina.

10,3 km 1,3 km Roh lesa u posedu, zahnout doprava na lesní cestu, průjezd lesem.

11,1 km 2,1 km  Výjezd z lesa na volnou planinu, pokračovat rovně.

11,6 km 2,6 km Zahnout doleva, krátký průjezd lesem. Rovně je spojovací trasa

na Červenou výšinu. Doleva mírným klesáním podél lesa.

12,5 km 3,5 km Napojení na příjezdovou trasu od Hostinného.

14,8 km 5,8 km Výjezd na začátek trasy na Plecháčově kopci, od vodojemu sjezd

směrem k sídlišti.

B. Okruh Hostinné – Pilníkov  Čermná – Hostinné

0,0 km až 8,0 km  Trasa stejná s okruhem A.

8,0 km Asi po 200 m odbočka doleva směr Lesní Domky.

8,8 km Lesní Domky, krátce po cestě Čermná-Vlčice

9,3 km Odbočka ze silnice doprava. Pokračovat podél potoka směr Letná. Několikrát se na mostech křižuje potok.

11,0 km Zahnout přes most doprava, stoupání, potom sjezd kolem dančí obory.

Přejezd cesty, stoupání a sjezd do Pilníkova.

12,0 km Vyjede se u posledních domů při silnici na Letnou. Zde je možné pokračovat okruhem dál, nebo pěšky 0,7 km okolo slévárny, „Myší dírou“ na náměstí v Pilníkově. Hostinec s občerstvením.

Stejnou cestou pěšky zpět.

12,0 km Stoupání vlevo podél statkářské a lesní cesty. Projíždí se planinami mezi lesy. Nikde neodbočuje, směr k posledním domům nad Čermnou při silnici Čermná-Vlčice.

15,0 km Výjezd u křížku. Pokračuje se vlevo, sjezd pod Písečný vrch, poslední úsek k silnici se schází pěšky. Doprava a krátce pěšky po silnici.

16,0 km Hostinec-Čermná. Občerstvení.

16,0 km až 21,8 km  Trasa z Čermné na Hostinné stejná s okruhem A.

C.  Alternativní trasa „Janský Dvůr“

Nepravidelné vyjíždění stopy, jen nebude-li ničena myslivci při navážení krmení pro zvěř.

0,0 km „Občerstvovačka“ na 6 km trasy A. nebo B.

Stoupání lesní cestou. Na vrcholu stoupání křižovatka cest a turistické

značení „Nad Liškou“. Zahnout doprava a sjezdem, místy prudším sjíždět k Janskému Dvoru. Asi 200 m před Janským Dvorem zahnout

doprava. Stoupá se lesní cestou, na výjezdu z lesa pokračuje stoupáním rovně.

4,8 km Vyjede se na 7,6 km trasy Hostinné-Čermná a pokračuje do Čermné.

D. Alternativní trasa „Východní potok“

Nepravidelné vyjíždění stopy, jen nebude-li ničena jezdci na koních a chodci.

Trasa je vhodná pro treninky škol.

0,0 km Vychází se na lesní cestě za garážemi Podháj, asi po 200 m od odbočky ze silnice Hostinné-Čermná (za garážemi Podháj).

Vede lesní cestou údolím podél Východního potoka.

2,8 km Na konci trasa vychází stoupáním z lesa a ústí na magistrále Hostinné-Čermná.

Modrá trasa – oblast Hostinné

0,0 km Trasa začíná na Hlinském vrchu u Božich muk pod lípou.

Odtud pokračuje k zahrádkářské kolonii, kterou obchází z levé strany.

0,7 km Překračuje silnici od města. Pokračuje ke skupině domů, které obchází po pravé straně. Asi po 500 m dvě chalupy a dále cesta vede k lesu, kde

kříží farmářskou silnici, která spojuje Arnultovice s Prosečnou.

Tato trasa vede po hřebenu – po levé straně jsou obce Prosečné a Dolní Lánov, vpravo obce Rudník a Fořt.

Za touto statkářskou silnicí se vychází na dlouhé pláně.

3,4 km Rozcestí – první odbočka vlevo k poštovnímu úřadu v Prosečné.

Dále rovně po hřebeni vede opět k statkářské silnici.

4,5 km Rozcestí – odbočka doleva, opět do obce Prosečné. V mírném sjezdu

2 km ke golfovému hřišti. Před rozcestím krátký průjezd lesem.

Na odbočce se dvakrát přetíná statkářská silnice.

Pokračuje-li se z rozcestí rovně mírným stoupáním, bude vidět telefonní

přenašeč na kopci Čihadlo. Vede přes vrch Čihadla, odtud je jedno z nejhezčích panoramat Krkonoš od Kotle, přes Sněžku po Černou horu.

Z Čihadla mírný sjezd s křížením telekomunikační silnice z Lánova.

6,6 km První odbočka vpravo do Fořtu, která vede lesem, udržuje se nepravidelně dle sněhových podmínek.

Pokračuje se k zemědělskému letišti nad Fořtem a dále je trasa vedena

podle nákladní lanové dráhy.

8,2 km Rozcestí – odbočka vpravo po farmářské silnici, kde u první chalupy

pokračuje zelenou trasou směr Čistá, Černý Důl.

Rovně pokračuje podle lanové dráhy a asi po 500 m odbočuje doleva

do údolí volnými pláněmi. Končí nad obcí Dolní Lánov na 9,3 km

9,3 km Odtud asi 500 m klesáním po vyjeté stopě nepravidelně udržované

k hostinci Dřevěnka.

Modrá trasa není zokruhovaná, pokud se nevyužije zelené trasy, stejnou cestou zpět.

Zelená trasa – oblast Rudník

Zelená trasa 1 :

Červená výšina – Rudník, Terezín – Čistá – Černý Důl – Hoffmanovy Boudy

0,0 km Trasa začíná na Červené výšině. Ve směru od Hostinného se uhýbá vlevo.

Asi po 800 m se objíždí zprava Rudnická rokle (bývalý areál motokrosu), sjíždí se prudším klesáním k silnici.

1,8 km Překročí se silnice, trasa pokračuje přes můstek vpravo směrem k Základní

škole v Rudníku. Dále vede nad sídlištěm Terezín. K sídlišti vede krátký objezd. Pokračuje přes pole směr telekomunikační vysílač U křížku.

Z tohoto místa je překrásný pohled na Černou horu a Kotel.

3,8 km Od vysílače pokračuje ve směru na Čistou a Černý Důl – orientačním bodem je další vysílač na Spálově.

6,0 km Rozcestí, odbočka doleva na směr trasy 4 – Fořt. Pokračuje se rovně.

6,5 km Překračuje se silnice Čistá-Rudník. Pokračuje stejným směrem rovně přes pastviny nad Čistou až k lesu.

7,3 km Rozcestí, odbočka doprava na směr trasy 3 – okruh Červená výšina.

Pokračuje rovně až k lesu pod Smrčinou. Smrčina se objíždí vlevo lesní

cestou.

8,6 km Rozcestí, odbočka vlevo na Černý Důl (trať vyjíždí místní). Z Černého Dolu

návaznost na lyžařské trasy od Hrnčířských nebo Tetřevích Bud a stále udržované běžecké trasy „Černá hora“.

Pokračuje se rovně pod Čisteckým Bolkovem nad řadou chatek ve tvaru A.

9,8 km Rozcestí, odbočka doprava na trasu 2 od Janovic a Bolkova.

Pokračovat rovně.

11,5 km Hoffmanovy Boudy. Občerstvení v Penzionu Smrčina nebo na Hoffmanově

boudě.

Stejnou cestou zpět, nebo na 9,8 km trasou 2 – Bolkov, Janovice, Červená výšina.

Tuto trasu lze výhodně použít při dojezdech z hřebenů Krkonoš od Černé hory směr Rudník, Terezín, Prosečné, Dolní Lánov nebo na 8,6 km dojezd od Černého Dolu směr i na Hostinné.

Zelená trasa 2 Červená výšina – Rudník – Janovice – Rudník, Bolkov – Hoffmanovy boudy

0,0 km Trasa začíná na Červené výšině. Ve směru od Hostinného se uhýbá doprava souběžně po červené trase Hostinné-Čermná.

0,5 km Rozcestí, rovně pokračuje červenou trasou do Čermné nebo Pilníkova. Odbočuje se doleva lesní cestou. Pozor, prudký sjezd!

Vede přes most k silnici.

1,8 km Překračuje se silnice Rudník-Mladé Buky.

Strmým stoupáním na volné planiny směr Janovice (na dohled).

3,5 km Objíždí se Janovice zleva a překračuje statkářská silnice, pokračuje rovně.

4,3 km Sjíždí se prudším sjezdem do Bolkova k „Hospodě u Petry“. Občerstvení.

Za silnicí pokračuje prudším výstupem na pláně vlevo od Bolkova.

Táhlý výstup severním směrem Černá hora mezi remízky.

7,7 km Rozcestí, narazí se na trasu 1 od Černého Dolu a odbočí doprava stejným směrem na Hoffmanovy Boudy.

9,4 km Hoffmanovy Boudy. Občerstvení v Penzionu Smrčina nebo

v Hoffmanově boudě.

Stejnou cestou zpět, nebo na 7,7 km trasou 1 – Čistá, Fořt, nebo

Rudník,Terezín.

Tuto trasu lze výhodně použít při dojezdu z hřebenů Krkonoš

Směr Rudník (Pivovar, Dřevařské závody), Hostinné, Čermná,

Pilníkov.

Zelená trasa 3 Okruh Červená výšina – Rudník, Terezín – Čistá – Bolkov – Červená výšina

0,0 km Trasa začíná na Červené výšině stejným směrem, jako trasa 1

až k Čisté.

8,6 km Rozcestí, rovně směr trasy 1, odbočit doprava na spojnici

Čistá – Bolkov. Pokračuje se 2 km, asi uprostřed je lyžařský přechod – můstek.

9,3 km Rozcestí, narazí se na  trasu 2, odbočit doprava po trase 2 (obrácený směr).

10,9 km Bolkov – „Hospoda u Petry“. Občerstvení.

Pokračovat stále po trase 2 směr Janovice, silnice Rudník-Mladé Buky, roklí na červenou trasu, odbočit doprava.

15,2 km Červená výšina

Zelená trasa 4 Rozcestí Fořt, konec modré trasy – Čistá – Rudník,Terezín - Červená výšina

Je spojnicí modré a červené trasy přes Rudník.

0,0 km Trasa začíná u konce modré trasy ve Fořtu – první chalupa pod lesem. Vede přes můstek vlevo od silnice Fořt-Čistá přes volné

pláně.

1,5 km Překračuje se silnice Fořt-Čistá, dále okolo hřiště v Čisté.

2,3 km Rozcestí pod Spálovem, narazí na trasu 1, odbočit v obráceném směru doprava směr Rudník,Terezín – Červená výšina.

8,3 km Červená výšina.

Odtud možné pokračovat směr Hostinné, Čistá, Pilníkov

Příloha

Kalendář akcí

19.11.2021 - 21.11.2021

Tvořivé adventní trhy v Kolonádě – ZRUŠENO POŘADATELEM

Vzdálenost: 10,53 km
Tvořivé adventní trhy ve vytápěném prostoru secesní Kolonády, kde na vás budou čekat řemeslní prodejci a malé tvořivé dílny. Dárky si můžete nejen koupit, ale ...
14.9.2021 - 28.11.2021

Vladimíra Dyntarová

Vzdálenost: 12,65 km
Srdečně zveme na výstavu, která představí výběr z prací vrchlabské výtvarnice a dlouholeté grafičky časopisu Krkonoše – Jizerské hory Vladimíry Dyntarové.
4.12.2021 10:00

Vánoční jarmark

Vzdálenost: 12,65 km
Přijďte nasát vánoční atmosféru, vyrobit si vánoční dekoraci či ozdoby z korálků a nakoupit vánoční dárky a dekorace. V rámci jarmarku proběhne i vernisáž vánoční ...
 

Kontakt

Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.
Pivovarské náměstí 1245 (vchod z třídy ČSA)
500 03  Hradec Králové

e-mail: info@ccrkhk.cz

 
 
load