Turistický portál Královéhradeckého kraje

Mariánský sad Malé Svatoňovice

Kladské pomezí

Mariánský sad byl zbudován Spolkem pro zvelebení poutního místa v roce 1891 podle návrhu architekta Edmunda Chaury z Červeného Kostelce. Kapličky ozdobil obrazy Sedmera radostí Panny Marie akademický malíř Josef Cobl. V roce 1893 byla v sadu vybudována křížová cesta se čtrnácti dřevěnými kříži s vyobrazením jednotlivých zastavení křížové cesty Ježíše Krista.

V letech 1902 - 1906 byl v závěru křížové cesty vybudován Boží hrob uvnitř se zasklenou skříní obloženou araukarity a s tělem Ježíše Krista, dílo umělce a řezbáře Antonína Suchardy z Nové Paky.  Od roku 1995 proběhla rozsáhlá úprava celého Mariánského sadu. Nejprve byl proveden odborný zdravotní výřez zeleně a úprava dle původního záměru. Odborná práce byla zadána Sdružení Silva z Červeného Kostelce. V roce 1998 byly obnoveny Kapličky. V roce 1999 a 2000 byl zrekonstruován objekt Božího hrobu.