Královéhradecký kraj - turistický portál

Archeopark pravěku Všestary, odkaz se otevře v novém okně
PF 2017
Třebechovické muzeum betlémů
Digitální planetárium v Hradci Králové, odkaz se otevře v novém okně
SkiResort Černá hora – Pec
Archeopark pravěku Všestary, odkaz se otevře v novém okně
PF 2017

Archeopark pravěku Všestary

Areál Archeoparku pravěku ve Všestarech nabízí výjimečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových staveb, řemesel, zvyků a obyčejů.
Více

PF 2017

Šťastný Nový rok 2017

Třebechovické muzeum betlémů

Přijďte se podívat na zrekonstruovaný Proboštův betlém.

Více

Archeopark pravěku Všestary

Areál Archeoparku pravěku ve Všestarech nabízí výjimečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových staveb, řemesel, zvyků a obyčejů.
Více

PF 2017

Šťastný Nový rok 2017

Sobotecko: Ze Sobotky kolem Prachova

Český ráj

Pěší turistika: Sobotka - Jičín (20 km)

Začátek trasy: Sobotka, náměstí

Konec trasy: Jičín 

Délka trasy: 20 km

Obtížnost: střední

Zajímavosti na trase:

Sobotka – je nazývána jižní branou Českého ráje. Turistické centrum s výraznou historií a kulturní tradicí (festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka, Sobotecký jarmark a festival uměleckých řemesel, městská památková zóna), zachovaná lidová architektura (Šolcův statek, Gansův dům atd.), klasicistní i funkcionalistická architektura, urbanisticky hodnotné náměstí (s rodným domem a Muzeem Fráni Šrámka), chrám sv. Maří Magdaleny a také hřbitov s hroby významných rodáků, básníků Fráni Šrámka a Václava Šolce. Nad hřbitovem se v lesoparku tyčí lovecký zámek Humprecht ze 17. stol., pod zámkem je městské koupaliště.

Pařez – zřícenina skalního hradu, nazvaného podle tvaru skály. První zmínka je z r. 1403. Skála, na které hrad stojí, je úzkou rozsedlinou rozdělena na dvě části. Na západním okraji hradu stála věž s branou, do níž vedl dřevěný most. Na povrchu skály jsou dodnes viditelné stopy hradeb a základy čtyřhranné věže. Objekt je volně přístupný.

Prachov – obec, jejímž rodinným stříbrem jsou Prachovské skály – jedno z nejznámějších skalních měst a jedna z nejstarších přírodních rezervací v České republice. Od r. 1637 vlastnil zdejší panství až do znárodnění v r. 1948 rod Schliků. Roku 1866 se v blízkosti skal odehrála jedna z bitev prusko-rakouské války. Od sklonku 19. stol. se skály stávají cílem horolezců i turistů. Rodina Schliků získala restitucí oblast zpět a provozuje služby pro cestovní ruch. Hustá síť značených turistických tras, prohlídkové okruhy s řadou vyhlídek. V Prachově je Muzeum přírody Český ráj.

Brada – jméno hradu, ze kterého se dochovaly jen nepatrné zbytky, dal tvar jednoho z vrchů Jičínské pahorkatiny. Na památku bojů války prusko-rakouské byl v r. 1891 na vrcholové plošině vztyčen dubový kříž se sochami sv. Petra a sv. Pavla – patronů této bitvy. Široký výhled. Z téže doby pochází i kamenný kříž věnovaný obětem této války, umístěný vedle barokní dřevěné zvonice, vzniklé v závěru 13. stol. spolu s jednolodním raně gotickým kostelem.

Rumcajsova jeskyně – volně přístupná jeskyně, věnovaná památce nejznámějšího jičínského pohádkového hrdiny. Kolem vede Rumcajsova stezka. Pro rodiny s malými dětmi je připraven Cipískův okruh.

Jičín – budován kolem pravidelného obdélníkového náměstí se šachovnicovou sítí ulic. Největší rozmach město zažilo za vlády Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Do dnešní doby si město zachovalo historický ráz a je rovněž součástí vzácné, evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice. Historické centrum tvoří náměstí, lemované ze všech stran podloubím. Jičín je městskou památkovou rezervací, ve městě i jeho okolí najdeme řadu historických památek, především barokní zámek (dnes Regionální muzeum a galerie Jičín – Muzeum hry, IC), propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu pak tvoří oblíbené vyhlídkové místo Valdická brána, na opačné straně náměstí pak najdeme kostel sv. Ignáce v těsné blízkosti další valdštejnské památky – jezuitské koleje.

V Jičíně se dochovalo několik významných židovských památek, mezi které patří synagoga a hřbitov. Nedílnou součástí již zmíněné krajinné kompozice je letohrádek Valdštejnská lodžie s parkem Libosadem, kterou s centrem města spojuje čtyřřadá lipová alej. V Jičíně je koupaliště Kníže. Malí návštěvníci mají město Jičín spojeno s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse. Navštívit lze i Rumcajsovu ševcovnu či interaktivní expozici Rumcajsův svět Radka Pilaře.

Průběh trasy:

Sobotka, nám. – Stéblovice (3 km) – Podhůra (4 km) – Mladějov (6 km) Pařez (10 km) – Na Stájích (10,5 km) – Hotel Skalní město (11,5 km) Prachov (12,5 km) Brada (14 km) – Kbelnice (17 km) Jičín (19,5 km)

Možnost návratu: z Jičína do Sobotky autobusem

Popis trasy: Středně náročný výlet ze Sobotky do Jičína přes Prachovské skály v délce 20 km.

Mapa trasy ZDE.

vpředu Sobotka - kostel svaté Máří Magdaleny, v pozadí Humprecht
 
 
Prachovské skály
Jičín - Valdštejnovo náměstí z výšky
Prachovské skály
Rumcajsova jeskyně, autor: Jakub Podobský
Jičín - Valdická brána, autor: Pavla Bičíková
Brada, autor: Pavla Bičíková
Jičín
turistky v Prachovských skalách, autor: Pavel Charousek
Rumcajsova ševcovna
 
 

Kontakt

Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, p. o.
Pivovarské náměstí 1245 (vchod z třídy ČSA)
500 03  Hradec Králové

e-mail: info@ccrkhk.cz

 
 
load