Turistický portál Královéhradeckého kraje

Harrachovská hrobka sv. Kříže, Horní Branná

Krkonoše

Hrobka sv. Kříže rodu Harrachů byla vysvěcena v září 1870, stavba začala již v roce 1840. Hrobka hrabat z Harrachu je tvořena dvěma souosými pravidlenými osmibokými hranoly o nestejné výšce a v současné době se využívá jako obřadní síň. V podzemních prostorách najdete zděnou chodbu (kryptu), kde leží ostatky harrachovského rodu. Vnitřní stěny hrobky mají obložení z černého mramoru. Zakladatelem hrobky je František Arnošt.