Turistický portál Královéhradeckého kraje

Jilemnice

Krkonoše

Město Jilemnice leží v kopcovité krajině západního podhůří Krkonoš – náměstí ve výšce 464 m n.m.. Již po léta je vyhledáváno jako výhodné východisko do západních Krkonoš, jejichž přirozeným centrem se během historického vývoje stalo. Původ jména Jilemnice připomíná městský znak, na kterém je strom jilm ve stříbrném poli.

Město Jilemnice vzniklo někdy na počátku 14. století jako hospodářské centrum rozsáhlého štěpanického panství drženého pány z Valdštejna. Z 15. století pocházejí první zmínky o jilemnických dolech. V následujícím století se připomíná zdejší vyspělé plátenictví. Události třicetileté války zasáhly oblast až v roce 1634, kdy město vypálili Švédové. Obchod váznul po celé 17. století, zdejší plátna se nedokázala prosadit na širším než místním trhu. Pronikavý obrat k lepšímu nastává teprve rokem 1701, kdy obě části panství se spolu s městem opět sloučily pod rukou jediného majitele – hraběcího rodu Harrachů, jehož příslušníci vynikali pružnou a progresívní hospodářskou politikou. V průběhu 19. století se Jilemnice, od založení osídlená českým obyvatelstvem, začala probouzet k uvědomělému národnímu životu a Jilemnice se stala centrem českých obyvatel Krkonoš.

Známá a slavná je lyžařská tradice, díky níž je Jilemnice označována jako kolébka českého lyžování. Již od roku 1894 zde sportovní lyžování organizuje Český krkonošský spolek SKI, nejstarší samostatný lyžařský spolek v českých zemích.

Město Jilemnice má velmi cenné historické jádro, které skládá ze tří na sebe navazujících souborů. Na návštěvníky zapůsobí zejména typická atmosféra horského městečka. Vzhledem ke své výhodné poloze je Jilemnice již po léta vyhledávaná jako výhodné výchozí místo do západních Krkonoš.

Kultura, sport, volný čas: Zámek a Krkonošské muzeum , Společenský dům Jilm, Kino 70, plavecký bazén, všesportovní areál Hraběnka, tenisové a volejbalové kurty, sportovní stadion a hala.

Jilemnické osobnosti:

Jindřich Ambrož (1878–1955)
Byl tajemníkem Městského úřadu v Jilemnici, psal články do časopisů a propagoval Krkonoše. V roce 1935 prosazoval založení Horské služby, jako jeden z prvních usiloval o zřízení Krkonošského národního parku.

Jaroslav Feyfar (1871–1935)
Lékař a fotograf, z jeho dílny pocházejí regionální fotografie z přelomu století.

Zdenko Feyfar (1913–2001)
Rodák z Jilemnice, vystudoval obor fotografie. Byl zaměstnán jako fotograf ve filmových ateliérech na Barrandově.

Josef Hanuš (1872–1955)
Akademik, profesor Vysokého učení technického v Praze. Stál v čele moderní analytické chemie, publikoval mnoho vědeckých prací v domácích i zahraničních vědeckých časopisech.

Jaroslav Havlíček (1896–1943)

Spisovatel, který ve své tvorbě vycházel z prostředí Prahy. Napsal řadu psychologických románů a povídek.

Jaromír Horáček (1900–1976)
Dlouhá léta byl kronikářem města Jilemnice. Byl vlastivědným pracovníkem a autorem knih psaných krkonošským nářečím.

Stanislav Mach (1906–1975)
Stanislav Mach zavedl do Jilemnice duchovní koncerty, které se konaly v děkanském chrámu. Složil řadu hudebních děl.

Jáchym Metelka
Ředitel dívčích škol v Jilemnici, tvůrce jilemnického betléma. Sbíral krkonošské koledy.

František Pošepný (1836–1895)
Český geolog, uveřejnil více než sto vědeckých statí. Před jilemnickým zámkem, při vchodu do parku, stojí žulová bysta s jeho plastikou.

Jan Weiss (1982–1972)
Český spisovatel, byl představitelem moderní české prózy meziválečného období. Jeho busta se nachází urnovém háji na místním hřbitově.