Turistický portál Královéhradeckého kraje

Kostel sv. Jakuba Většího, Jičín

Český ráj

Raně barokní kostel založil r. 1627 Albrecht z Valdštejna na místě několika měšťanských domů. Stavba má prvky italské tvorby, což se přisuzuje G. Pieronimu a dalším Italům ve Valdštejnových službách.

Po smrti Albrechta z Valdštejna v roce 1634 se výstavba chrámu na půdorysu řeckého kříže, který byl původně zamýšlen jako katedrála pro nové biskupství, v podstatě zastavila. Po požáru koncem 17. století byl kostel přestavěn ve tvarech vrcholného baroka. V l. 1865–67 bylo dokončeno současné novoklasicistní severní průčelí podle návrhu L. Ruppa. Do panské oratoře je přístup ze zámku spojovacím krčkem. Výzdoba interiéru a mobiliář kostela je pozdně barokní z první poloviny 17. století.

Kalendář akcí

26.11.2022 10:30 - 17:15

Festival: PŘEDVÁNOČNÍ TRHY

Vzdálenost: 13,13 km
Festival: PŘEDVÁNOČNÍ TRHY
30.11.2022 19:00

Revizor

Vzdálenost: 13,13 km
Revizor
6.12.2022 19:00

Vánoční koncert 2022

Vzdálenost: 13,13 km
Vánoční koncert 2022