Barokowa kaplica koło miejscowości Podhradí

Czeski Raj

Loreta znajduje się ok. 1,5 km na południowy zachów od miejscowości Podhradí.

Loreta jest jedną z wielu podobnych budowli, które powstawały w Czechach i innych krajach europejskich w okresie XVII - XIX wieku. Były to wolne kopie tzw. Świętej kaplicy we włoskiej Lorecie, gdzie według legendy została przeniesiona z Ziemi Świętej. Loretę nad Podhradím wybudował w 1694 roku hrabia František Josef Šlik według projektu czołowego francuskiego architekta działającego w Czechach J. B. Mathey. Nad portalem wejściowym znajduje się kartusz z herbem Šlików i napisem pamiątkowym o budowie kaplicy.

 
 
load