Turistický portál Královéhradeckého kraje

Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka

Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka
Místo konání:

Studijní a vědecká knihovna Hradecká 2 / 1250, Hradec Králové, 500 03, Zobrazit na mapě

Datum konání:
Charakter akce: Regionální
Typ akce: Výstava
Tematická kategorie: Literatura
Anotace: Karel Havlíček (1821–1856) je dodnes vnímán jako jedna z nejvýraznějších postav české kultury a symbol českého novinářství.

Podrobný popis:

Byly o něm napsány tisíce textů i stovky knih s nejrůznějším záměrem, pro nejrozmanitější příležitosti a pochopitelně v rozdílné kvalitě. To, co ale dodnes zůstává podnětným, je návrat „k pramenům“ – k jeho literárnímu dílu, k jeho vydávané korespondenci, k jeho dílu publicistickému (Pražské noviny, Národní noviny, Slovan). Sám Havlíček si byl vědom toho, že noviny jsou zbožím velmi pomíjivým, proto sestavil ze svých textů i dva soubory – Duch Národních novin a Epištoly kutnohorské. Během svého novinářského působení si získal respekt i oblibu u svých čtenářů, i to se stalo důvodem k obavám úřadů v době, kdy revoluční vlna po roce 1848 oslabovala. Byl vnímán jako „nejtalentovanější“ a „nejnebezpečnější“ novinář a internován bez soudu ve vzdáleném a od jeho světa tolik odříznutém Brixenu. Výstava představuje Karla Havlíčka ve všech jeho rolích a významech, a to s bohatým obrazovým doprovodem ze sbírek Národního muzea a Památníku národního písemnictví.

Výstavu připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Historickým ústavem AV ČR u příležitosti 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského.

Autoři výstavy: Magdaléna Pokorná, Dalibor Dobiáš, Pavel Muchka. Výstavu můžete zhlédnout v galerii Dokola ve 4. NP do 26. ledna 2022.