Turistický portál Královéhradeckého kraje

Vykračuji zlehka

vykracuji zlehka
Pořadatel: Galerie výtvarného umění v Náchodě
Místo konání:

Galerie výtvarného umění v Náchodě Smiřických 272, Náchod, 547 01, Zobrazit na mapě

Datum konání:
Charakter akce: Regionální
Typ akce: Vzdělávací, poznávací
Tematická kategorie: Vzdělávací, poznávací - Kultura
Více informací na: http://www.gvun.cz
Anotace: Tvůrčí a zážitkový vzdělávací program k výstavě Shift. Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, školní družiny a zájmové kroužky.

Podrobný popis:

Časová dotace: 90 minut. Místo: Zámecká jízdárna. Vstupné: žák/student 20Kč, pedagogický doprovod zdarma. Program nabízíme v českém i anglickém jazyce.
Konkrétní čas a individuální termín programu si prosím rezervujte na adrese: hornackova@gvun.cz nebo telefonicky/formou SMS: 723 243 878, 491 427 321. Uvádějte vždy prosím datum, čas, počet studentů a věkové rozhraní skupiny/ročník.
Edukačně-animační program k výstavě Shift, běloruské umělkyně Yuliye Bokhan, je určený pro školní kolektivy i zájmové skupiny. Vydejte se s námi na výpravu do tajemného prostředí mystické svatyně, kterou umělkyně vytvořila, inspirujeme se působivou vícevrstevnatou audio-vizuální kakofonií a zkusíme si vytvořit mnohovýznamové koláže. Během programu si vyzkoušíme práci se základním střihovým programem a nakonec pomocí animace rozpohybujeme prostorové otisky vlastního těla. Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věku, navazují na vzdělávací oblasti v RVP – Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace a přesahují do průřezových témat Multikulturní výchovy a Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.