Turistický portál Královéhradeckého kraje

Evropský týden mobility v Jičíně

1080_1080_etm_jicin.jpg
Pořadatel: Město Jičín
Místo konání:

Jičín Žižkovo náměstí 18, Jičín, 506 01, Zobrazit na mapě

Datum konání:
Charakter akce: Celostátní
Typ akce: Jiný typ akce
Tematická kategorie: Jiný typ akce
Anotace: Týden MHD zdarma, Pěšky do školy, Do práce na kole. To jsou hlavní iniciativy letošního Evropského týdne mobility, jehož se město Jičín zúčastní.

Podrobný popis:

V týdnu 16. - 22. září 2022 bude jičínská MHD k dispozici zadarmo. Zdvořile vyzýváme každého, aby to v tomto týdnu zkusil trochu jinak a zúčastnil se iniciativ Pěšky do školy a Do práce na kole. Připomeneme si tím, že existují i jiné způsoby přepravy a dopravy než osobní automobil. Evropský týden mobility je každoroční iniciativa Evropské komise, jejíž tradice sahá k roku 2002. Letošním motivem je "Lepší dostupnost". Jičín se připojí už podruhé. Dne 22. září od 17 hodin proběhne v učebně ve Valdštejnském zámku prezentace dopravních průzkumů v Jičíně a participativní setkání na téma možné proměny dopravy na Valdštejnově náměstí.

PROGRAM:

18. 9. Školní ulice na zkoušku - ZŠ Železnická

Dopravní situace před Základní školou Železnická je dlouhodobě neudržitelná. V ranní špičce dochází v ulici Železnická k výraznému nárůstu dopravy v souvislosti s navážením dětí do školy auty, motoristé v místě nerespektují dopravní předpisy a dochází tak k situacím ohrožujícím bezpečnost provozu. Na místě musela zasahovat i městská policie. Škola provedla v rámci prevence týdenní sčítání aut rodičů dovážejících děti před školu s výsledky od pondělí - 431, 387, 315, 331, 152 automobilů za den. Vzhledem k tomu, že na škole v roce 2023 studuje celkem 674 žáků, jedná se o alarmující čísla, kdy v průměru 48% dětí do školy přiváží rodiče autem. 

Školní ulice spočívá v zákazu vjezdu motorových vozidel do ulice před školou v nejkritičtějším čase před začátkem školního vyučování v rozsahu cca 1 hodiny (7:00 - 8:00). Prostor ulice Železnická bude v části před školou zahrazen z obou stran dopravními kužely a opatřen dopravním značením - Zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou: „Jen dny školního vyučování 7:00 - 8:00 hodin mimo ZTP“.  Tím bude prostor před školou bezpečný z hlediska provozu motorových vozidel, a vzniknou lepší podmínky pro aktivní docházku či dojížďku dětí na kole a koloběžce. Akce bude probíhat v týdnu od 18. – 22. 9. 2023. Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáku.

 

19. 9. Jičínem a okolní krajinou

Cyklojízda z Jičína do Valdštejnské lodžie. Odjezd v 10 hod. od vlakového nádraží. Na akci proběhne prezentace nákladních kol, které si budete moci vyzkoušet.

 

21. 9. WORLD MARATHON CHALLENGE 2023

Hlavním iniciátorem World Marathon Challenge a zakladatelem tohoto nádherného závodu je Anglický Rotary klub Frodsham Helsby. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce v rámci Rotary se myšlenky WMC šíří po celém světě. V České republice ji převzal RC Hradec Králové v r. 2012, od r. 2017 se její konání rozšířilo do Poděbrad a Nymburka a v r. 2018 Trutnova. WMC je štafetový závod smíšených družstev dětí ve věku 11-13 let. Družstva jsou 30-ti členná, běží se štafetovým způsobem. Každé družstvo zdolá celou délku maratonu po 200 m úsecích, každý závodník tedy uběhne cca 1 600 m. Celý závod je odběhnut dle výkonnosti družstev v časech kolem 2 hod. Výzvou pro závodníky je dosáhnout času lepšího světového rekordu v maratonu a rekord překonat. Těm nejlepším se to daří. V Jičíně začíná závod smíšené štafety chlapců a děvčat ze základních škol okresu Jičín ve čtvrtek 21. 9. čtvrtek od 10 hodin na atletickém stadionu na adrese Revoluční 863.

 

21. 9. Prezentace a beseda "Zklidnění dopravy v jádru města"

V jádru města Jičín byly Fakultou dopravní ČVUT provedeny kamerové průzkumy dopravy, kdy bylo zjištěno, že z pohledu motorové dopravy je podíl tranzitujících vozidel ve většině případů přibližně 50 % ve vztahu k intenzitě příslušného vjezdu do oblasti náměstí. Což v případě nejzatíženějšího vjezdu do jádra města, kterým je vjezd přes ulici Palackého znamená, že přes náměstí projede z tohoto směrů více jak 800 tranzitních voz/den. Pokud k tomu připočteme i počet vozidel z ulice Nerudova, tak se blížíme k hodnotě projíždějících vozidel 1000 voz/den. S ohledem na charakter území je podíl „zbytné“ dopravy značný a tento stav vybízí k úvahám nalézt taková opatření, která by vedla k redukci tohoto počtu vozidel. Obdobná situace je v oblasti s parkováním. Z výsledků časů příjezdů a odjezdů vozidel z oblasti vyplývá, že se jedná spíše o krátkodobé parkování s délkou trvání do 1 hodiny. Tento fakt podtrhuje i průběh přírůstků a úbytků parkování. Nedochází tak ve větší míře k situaci, kdy řidič dojede do oblasti za účelem parkování na začátku pracovní doby a na jejím konci odjíždí z oblasti pryč. Je tak ke zvážení, jakou parkovací kapacitu, především v oblasti náměstí, nabízet. Zde by přicházelo do úvahy nabídnout dostatečnou parkovací kapacitu v docházkové vzdálenosti náměstí např. v oblasti ulice Na Tobolce.

Na základě provedených průzkumů je aktuálně fakultou zpracovávána Studie úpravy provozu a dopravy v klidu v jádru města Jičína, která uvedené problémy řeší a navrhuje dopovídající opatření. Studie bude přestavena zastupitelům města a veřejnosti v září letošního roku v rámci Evropského týdne mobility.

Plakát ke stažení je k dispozici níže.

příloha