Turistický portál Královéhradeckého kraje

Jaroměř let minulých

Jaroměř let minulých
Místo konání:

Josefov

Datum konání:
Charakter akce: Celostátní
Typ akce: Výstava
Tematická kategorie: Hudba

Podrobný popis:

Průřez
doby prvorepublikové až protektorátníVýstava je zaměřená na město
Jaroměř v průběhu let 1918 až 1945. K vidění jsou různé soubory
dokumentů vztahujících se k životu ve městě. Zajímavostí je soubor
originálních fotografií z květnových dnů roku 1945 vydané nakladatelstvím A.
Šmahel, dále časopis JAS vydávaný Československou obcí sokolskou v Praze ve formě týdeníku (v
roce 1930 bylo číslo 41 celé věnováno městu Jaroměř) či pozůstalost po panu
Oldřichu Škodovi, kde mimo jiné najdete soubor novin informující o úmrtí TGM.V tomto roce si též připomínáme 80 let od Heydrichiády,
která bohužel zasáhla i do našeho města. Součástí expozice je kniha Nechodí už?
(památka A. Šmahela), tuto vlastním nákladem vydala A. Šmahelová. Za zmínku
stojí i další kniha, která byla vydaná na památku padlým sokolům Těl. jednoty
Sokol v Jaroměři a jako perlička je vystaven dobový oblek z 40-tých
let, který si zahrál ve filmu Anthropoid.Výstava pochází ze soukromé sbírky Jakuba Exnera a jeho ženy,
kteří se sbírání artefaktů z Jaroměře let minulých a osobě TGM věnují už
několik let.

Místo konání: Pevnost Josefov - Bastion I a podzemí 
Termín konání: duben - říjen 2022 Jaroměř Jakub Exner

J. Exner je rodák z Jaroměře, mezi jeho koníčky patří
historie, a to převážně období První republiky. Spolu s celou rodinou se
účastní různých dobových akcí, či veteránských závodů motocyklů.
K historii ho přivedla četba válečné literatury faktu a posléze
sestavování vlastního rodokmenu, který určil daný okruh jeho zájmu.